Informujemy o wynikach procedury konkursowej ogłoszonej Zarządzeniem PMG nr 818/23, zgodnie z załączonym raportem z oceny merytorycznej.

Więcej o konkursie:  https://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/1830-konkurs-dla-organizacji-pozarzadowych-w-ramach-rewitalizacji-spolecznej