Biuro Rozwoju Gdańska przedłuża możliwość wysyłania zgłoszeń do konkursu – plastycznego i fotograficznego – których głównym celem jest promowanie Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów rewitalizacji, natomiast fotograficzny ma charakter otwarty i skierowany jest do osób zajmujących się amatorską fotografią. Na prace czekamy do końca października.

Pomysł organizacji konkursu powstał w Zespole Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego BRG, a pula nagród to kilka tysięcy złotych. Tematyka obydwu konkursów dotyczy obszarów rewitalizacji wskazanych w uchwale Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. Nr XXII/607/16 w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku, którymi są:

- Biskupia Górka – Stary Chełm;
- Dolne Miasto – Plac Wałowy – Stare Przedmieście;
- Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
- Orunia.

Konkurs fotograficzny „Akcja rewitalizacja – zmiany w kadrze”

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie autorskiego zdjęcia, które można zakwalifikować do jednej z trzech kategorii tematycznych:
a) Portret dzielnicy,
b) Mieszkańcy,
c) Wydarzenia.

Zdjęcia konkursowe mają mieć jednoznaczny związek z Obszarami rewitalizacji, przedstawiać krajobrazy, zabytki, obiekty zlokalizowane na ich terenie, a także życie codzienne, ważne wydarzenia z życia dzielnic i ich mieszkańców, itp.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób zajmujących się amatorską fotografią. Z udziału w Konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie lub zawodowo fotografią.

Dodatkowo, zdjęcia nadesłane do Konkursu wezmą udział w głosowaniu internautów. Głosowanie odbędzie się na stronie portalu społecznościowego www.facebook.com/BiuroRozwojuGdanska po otrzymaniu przez Organizatora wszystkich zdjęć konkursowych. Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej „like’ów” otrzyma nagrodę.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie wiadomości konkursowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31 października 2016 roku.

Wiadomość konkursowa powinna być zatytułowana „Akcja rewitalizacja – zmiany w kadrze” i musi zawierać skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (w przypadku osób niepełnoletnich zawierającego zgodę rodzica lub opiekuna prawnego) oraz 1, 2 lub 3 zdjęcia konkursowe, o parametrach określonych w Regulaminie.


Konkurs plastyczny „Akcja rewitalizacja – szkolny konkurs plastyczny”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów rewitalizacji. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat własnej dzielnicy w środowisku dzieci i młodzieży z obszarów rewitalizacji. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie grupowej pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej (rysunek, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, wyklejanka, kolaż, itp.) z wyłączeniem technik nietrwałych (np. materiałów sypkich) na papierze typu brystol. Prace konkursowe mają mieć jednoznaczny związek z obszarem rewitalizacji jako miejscem zamieszkania i/lub edukacji uczestników oraz nawiązywać do tematyki związanej z rewitalizacją.

Uczestnicy Konkursu zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe:
a) klasy 0-III,
b) klasy IV-VI,
c) gimnazjaliści.

Autorami pracy konkursowej winna być grupa uczniów jednej klasy. Każda klasa może zgłosić na Konkurs jedną pracę.

Zgłoszenie prac następuje za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie pracy plastycznej w Sekretariacie Konkursu do dnia 31 października 2016 roku z dopiskiem „Akcja rewitalizacja – szkolny konkurs plastyczny”. Sekretariat Konkursu: Biuro Rozwoju Gdańska, Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, tel. 58 308 44 28,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Konkursy organizowane są w ramach realizacji projektu nr WND-POPT/9/15 Przygotowanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańsk współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Szczegółowe warunki konkursów wraz z formularzami zgłoszeniowymi do pobrania: