9 lutego w Gdańsku gościła unijna komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira. Pretekstem do wizyty było przyjęcie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. To kolejne wsparcie finansowe naszego regionu w realizacji wielu projektów – nie tylko w Gdańsku, ale i w innych miejscowościach na terenie województwa pomorskiego.

Głównym punktem wizyty komisarz Elisy Ferreiry w Gdańsku była konferencja otwierająca program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Jest on kontynuacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i jednym z narzędzi do realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Wydarzenie odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności. O znaczeniu środków unijnych dla Pomorza mówili Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego i Adam Mikołajczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego. W konferencji, oprócz przedstawicieli samorządu, strony rządowej, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców, brali także udział delegaci Komisji Europejskiej. O tym, dlaczego Unia Europejska wspiera i chce wspierać poszczególne regiony kontynentu, mówiła komisarz Elisa Ferreira.

Podczas konferencji odbyły się także panele dyskusyjne poświęcone zarządzaniu programem FEP, zmianom energetycznym oraz solidarności społecznej.

Z komisarz Elisą Ferreira spotkał się także Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. Tego dnia podczas sesji Rady Miasta Gdańska, prezydent podkreślał, jak wsparcie to jest ważne dla miasta i dla całego regionu.

Analizy wykorzystania środków unijnych pokazują, że Pomorze jest jednym z krajowych liderów w tym zakresie. Województwo pomorskie od 2004 roku pozyskało blisko 60 mld zł środków UE (czyli około 15 mld EUR).

7 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Pomorskiego dostał od Komisji Europejskiej zgodę na wdrażanie trzeciego już programu polityki spójności Unii Europejskiej. Łączny budżet programu wynosi prawie 1,8 mld euro. W tej kwocie ok. 1,3 mld EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a blisko 500 mln EUR stanowić będą środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wsparcie unijne w nowej perspektywie skupi się przede wszystkim na sferze gospodarczej, cyfryzacji, energetyce, środowisku, transporcie oraz edukacji, rynku pracy i włączeniu społecznym.

Podczas wizyty w Gdańsku przedstawicielka Komisji Europejskiej odwiedziła również Dolne Miasto w Gdańsku, gdzie dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich 2014-2020 prowadzona jest rewitalizacja. Projekt ten był dwukrotnie doceniany przez Komisję Europejską w ramach plebiscytu Regiostars – w 2016 i 2022 roku. Koordynuje go Biuro Rozwoju Gdańska. W ramach spaceru po Dolnym Mieście Elisa Ferreira odwiedziła także, będące częścią projektu rewitalizacji, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.