Rewitalizacja to nie tylko wielkie inwestycje – to również zmiana tego, co mieszkańcom najbliższe: naprawa chodnika przed domem, remont schodów, posadzenie drzewa na podwórku. Właśnie trwają projekty, które poprawiają estetykę podwórek we wszystkich czterech podobszarach rewitalizacji w Gdańsku.

Gminny Program Rewitalizacji w Gdańsku realizowany jest na czterech podobszarach: Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem, Biskupia Górka i Stary Chełm, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia. Wszędzie tam działania prowadzone są także na podwórkach. Teraz, kiedy wiosenna zieleń tak bardzo cieszy oczy, efekty tych prac są jeszcze lepiej widoczne.

Zaplanowali i działają

W ubiegłym roku, mimo ograniczeń pandemicznych, udało się rozpocząć projekty podwórkowe. Konkurs rozpisany przez Biuro Rozwoju Gdańska, koordynatora Gminnego Programu Rewitalizacji, wyłonił organizacje pozarządowe, które zrealizują projekty we wszystkich czterech podobszarach. Przeprowadzono działania prototypowe, co pozwoliło w tym roku już ruszyć pełną parą. A zatem: zaprojektowano nowy układ przestrzenny: gdzie posadzić drzewa, gdzie kwiaty, gdzie postawić ławkę, by chwile przydomowego relaksu na świeżym powietrzy były naprawdę przyjemne.

Moje podwórko, moja praca

Animatorzy społeczni podjęli się trudnego zadania – zmobilizowania mieszkańców, by sprawy swoich podwórek wzięli we własne ręce. Dzięki temu to właśnie mieszkańcy wiele prac wykonali samodzielnie, z tym większą radością mogą już cieszyć się z efektów. W tym roku kontynuowane będą nasadzenia oraz montaż elementów małej architektury. Zaplanowane są także działania mające zachęcić mieszkańców do regularnej troski o te przestrzenie – szczególnie w przyszłości, kiedy projekty już się zakończą. Teraz jest czas, by zadbać o ich rezultaty – by zieleń była pielęgnowana i by mieszkańcy reagowali na wszystkie przejawy wandalizmu.

W realizację projektów poprawiających estetykę gdańskich podwórek zaangażowały się Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Fundacja Gdańska oraz stowarzyszenia: Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku, WAGA, 180 Stopni, Biskupia Górka, Inicjatywa Miasto. Działania te wspiera również Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdańskie Nieruchomości oraz Straż Miejska.