Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza konkurs skierowany do organizacji pozarządowych w ramach współpracy z Miastem Gdańskiem. Jego zadaniem jest wsparcie działań społecznych, odbywających się w dzielnicach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji.

Konkurs jest zgodny z celami Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023 (Uchwały Nr XIV/304/19 z dnia 26.09.2019r.) oraz założeniami Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku, tj. Uchwały Nr XLI/1043/21 RMG z dnia 28 października 2021 roku.

Projekty powinny się odbyć od kwietnia do grudnia 2022 roku.  Na realizację zadań przewidziano w sumie 164 000 zł. Organizator konkursu, nie wymaga wnoszenia wkładu własnego.

Termin składania ofert w systemie elektronicznym witkac.pl upływa 7 marca 2022 roku (potwierdzenie papierowe należy złożyć do 10 marca br). Oferty na realizację zadań zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 31 marca 2022 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku  oraz w załączniku zamieszonym pod tekstem.

Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
14-02-2022Szczegółowe warunki konkursu
Pobierz [pdf]