Na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska zapytano mieszkańców Gdańska oraz mieszkańców obszarów rewitalizacji o efekty rewitalizacji w ich najbliższym otoczeniu.

Pod koniec 2021 roku przeprowadzono badanie socjologiczne wśród 2500 mieszkańców, którego celem była weryfikacja wskaźników oddziaływania Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach Systemu Monitorowania i Oceny Gminnego Programu Rewitalizacji (więcej o SMiO). Ankieterzy firmy badawczej Danae sp. z o.o. pytali losowo dobranych mieszkańców dzielnic (n=1000 osób), w których przeprowadzana jest rewitalizacja oraz mieszkańców pozostałych rejonów Gdańska (n = 1500 osób) o ocenę rozmaitych elementów, które mają wpływ na jakość życia w ich najbliższej okolicy. W oparciu o rozbudowany kwestionariusz, pytano o aspekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe, techniczne oraz przestrzenno–funkcjonalne.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi, badacze dokonali analizy zmian w kluczowych aspektach życia, zarówno na obszarach rewitalizowanych, jak i w całym mieście Gdańsku, w porównaniu do analogicznego badania w 2018 roku pn. „Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach rewitalizowanych”. Wnioski z przeprowadzonego badania w 2021 roku wraz ich streszczeniem w prezentacji, dostępne są w dokumentach do pobrania poniżej.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania, które stanowią bardzo ciekawą bazę wiedzy o obszarach rewitalizowanych z perspektywy reprezentacji ich mieszkańców: Oruni, Biskupiej Górki wraz ze Starym Chełmem, Dolnego Miasta wraz ze Starym Przedmieściem i Placem Wałowym, Nowego Portu wraz z Twierdzą Wisłoujście.

Tegoroczny raport pt. „Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarach rewitalizacji” jest etapem ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska 2017-2023, która zostanie podsumowana raportem końcowym w 2022 roku.