Od poniedziałku, 22 marca ul. Wierzbowa zostanie zamknięta na całej długości. Dojście do posesji będzie zapewnione. Objazdy prowadzone będą ul. Zieloną i ul. Przyokopową.  Remont drogi jest elementem programu rewitalizacji.

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Wierzbowej związane są z przebudową tej ulicy w ramach Programu Rewitalizacji. Wykonawcą prac jest firma B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska. Koszt przebudowy ul. Wierzbowej, Przyokopowej i Polnej wyniesie łącznie ok. 4,3 mln złotych. Planowane zakończenie całego zakresu prac planowane jest na koniec sierpnia 2021 r.

Oprócz wymiany nawierzchni dróg i chodników przy maksymalnie możliwym wykorzystaniu historycznej kostki kamiennej, we wspomnianych lokalizacjach pojawi się nowe stylizowane oświetlenie, ławki i inne elementy tzw. małej architektury. Ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zamontowane zostaną kamery monitoringu. Przebudowa dotyczyć będzie także sieci podziemnych. W ramach zadania przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, wodociągowa, sanitarna i gazowa.

Zadanie jest elementem Programu Rewitalizacji dzielnic Gdańska. Program Rewitalizacji współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.  Zrewitalizowane zostaną cztery obszary Gdańska: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Część kosztów inwestycji zostanie pokryta dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Koordynatorem rewitalizacji czterech dzielnic Gdańska jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach programu oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska realizują także Gdańskie Nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe.

Termin obowiązywania zmian w organizacji ruchu może ulec przesunięciu.