OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

 Informuję,  że  zgodnie  z  decyzją  Prezydenta  Miasta  Gdańska  z dnia 10.03.2020 r.

o odwołaniu  wszelkich  wydarzeń  organizowanych  przez  miasto  Gdańsk,

zostają odwołane

odbywające się w dniach 03. 03.2020 r. - 31.03.2020 r. konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Jednocześnie odwołane zostaje otwarte spotkanie informacyjne z interesariuszami rewitalizacji, które miało odbyć się dnia:

16 marca 2020 roku w godzinach 17.00 – 19.00

Ogłoszenie o nowym terminie konsultacji oraz terminie otwartego spotkania informacyjnego ukaże się w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej „Trójmiasto”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl