Dyskusja publiczna 21 września 2016

20 września 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska zaplanowane zostały dwie dyskusje publiczne na temat projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko: Osowa rejon ulicy Niedziałkowskiego oraz Jasień rejon ulicy Nowej Leszczynowej.

Dyskusja publiczna 09 września 2016

 8 września 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna z mieszkańcami Gdańska. Omówiony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Radarowej w mieście Gdańsku.

Dyskusja publiczna 06 września 2016

5 września 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny rejon ul. Wileńskiej i planowanej ul. Nowej Politechnicznej” (nr planu 1026). Na spotkaniu projekt planu został omówiony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenia 31 sierpnia 2016

Od 1 do 30 września w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono dziewięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna 31 sierpnia 2016

30 sierpnia 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego II”. Na spotkaniu projekt planu został omówiony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna 24 sierpnia 2016

24 sierpnia 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek w rejonie przystanku PKM. Na spotkaniu projekt planu został omówiony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Plan został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi.

Dyskusja publiczna 18 sierpnia 2016

18 sierpnia w siedzibie BRG o godz. 17.00 odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Stare Miasto – Brabank w mieście Gdańsku (1185) oraz Młode Miasto – Gazownia II w mieście Gdańsku (1186).

Wyłożenia 01 sierpnia 2016

Od 1 do 30 sierpnia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna 28 lipca 2016

27 lipca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Strona 11 z 13