Dyskusja publiczna 01 lipca 2016

29 czerwca 2016 roku, Biuro Rozwoju Gdańska wzięło udział w spotkaniu z mieszkańcami Jasienia w celu omówienia koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon potoku Siedlickiego.

Wyłożenia 30 czerwca 2016

Od 1 do 29 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Projekty planów 24 czerwca 2016

23 czerwca 2016 roku Biuro Rozwoju Gdańska wzięło udział w spotkaniu zainicjowanym przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Omawiana koncepcja MPZP  „Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej” wzbudziła niepokój wśród zainteresowanych, szczególnie mieszkańców sąsiedniej ulicy Pstrowskiego.

Wyłożenia 01 czerwca 2016

Wraz z pierwszym dniem nowego miesiąca, do publicznego wglądu w Biurze Rozwoju Gdańska, udostępniony został projekt planu „Stare Miasto rejon Targu Drzewnego i ul. Garncarskiej”.

Dyskusja publiczna 20 maja 2016

19 maja 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Warszawskiej i Białostockiej na Ujeścisku. Projekt planu omówiony został wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna 19 maja 2016

18 maja 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca rejonu Katedry Oliwskiej. Projekt planu omówiony został wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna 17 maja 2016


16 maja 2016 roku Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało kolejną w tym miesiącu dyskusję publiczną. Omówiony został plan dla Wrzeszcza Górnego – rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna 17 maja 2016

17 maja 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu dla Wyspy Spichrzów – rejon dawnego dworca Kłodno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna 12 maja 2016

12 maja 2016 roku Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało kolejną w tym miesiącu dyskusję publiczną. Omówiony został plan dla Jasienia rejon ulicy Nowej Leszczynowej.

Strona 11 z 12