Dyskusja publiczna 18 sierpnia 2016

18 sierpnia w siedzibie BRG o godz. 17.00 odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Stare Miasto – Brabank w mieście Gdańsku (1185) oraz Młode Miasto – Gazownia II w mieście Gdańsku (1186).

Wyłożenia 01 sierpnia 2016

Od 1 do 30 sierpnia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna 28 lipca 2016

27 lipca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna 20 lipca 2016

19 lipca 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak. Na spotkaniu projekt planu został omówiony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty planów 13 lipca 2016

12 lipca 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się warsztaty poświęcone koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego „Jasień rejon potoku Siedlickiego”.

Dyskusja publiczna 01 lipca 2016

29 czerwca 2016 roku, Biuro Rozwoju Gdańska wzięło udział w spotkaniu z mieszkańcami Jasienia w celu omówienia koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon potoku Siedlickiego.

Wyłożenia 30 czerwca 2016

Od 1 do 29 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Projekty planów 24 czerwca 2016

23 czerwca 2016 roku Biuro Rozwoju Gdańska wzięło udział w spotkaniu zainicjowanym przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Omawiana koncepcja MPZP  „Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej” wzbudziła niepokój wśród zainteresowanych, szczególnie mieszkańców sąsiedniej ulicy Pstrowskiego.

Wyłożenia 01 czerwca 2016

Wraz z pierwszym dniem nowego miesiąca, do publicznego wglądu w Biurze Rozwoju Gdańska, udostępniony został projekt planu „Stare Miasto rejon Targu Drzewnego i ul. Garncarskiej”.

Strona 11 z 13