Od 3 kwietnia do 5 maja 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów położonych na Błoniach, w Górkach Zachodnich oraz Szadółkach. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Projekt planu Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej ustala w pobliżu Zielonego Stawu przestrzeń ogólnodostępną – place z dostępem do usług w parterach – i umożliwia intensyfikację zabudowy mieszkaniowej. W planie wyznaczony jest także duży teren zieleni, gdzie powstaje park wokół stawu, powiązany kompozycyjnie z placami i usługami, w którym wskazano miejsce pod budowę domu społecznego. Ponadto projekt zapewnia tereny pod nową szkołę i usługi sportu. Zmiany przestrzenne w tym rejonie są efektem korekty układu drogowego, związanej z powstaniem ulicy tzw. Nowej Jabłoniowej.

Projekt planu Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ II umożliwia wprowadzenie zagospodarowania produkcyjno-usługowego, co stanowi kontynuację funkcji terenów sąsiadujących i podnosi potencjał inwestycyjny tego obszaru. Projekt dopuszcza także lokalizację wolnostojących ogniw fotowoltaicznych.

Celem sporządzenia projektu planu Górki Zachodnie rejon ulicy Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej jest poprawa warunków inwestowania w terenie przemysłowo-usługowym, także dla przemysłu stoczniowego oraz rezygnacja z rezerwy terenu pod ujęcie wody „Stocznia Wisła”.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej

58 308-44-73

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ II

58 308-44-19

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Górki Zachodnie rejon ulicy Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej

58 308-44-19

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

Projekt planu

Dzień

Godzina

Link
do dyskusji

Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej

13.04.2023 r.

17:00

Link

Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ II

24.04.2023 r.

17:00

Link

Górki Zachodnie rejon ulicy Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej

25.04.2023 r.

17:00

Link

1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
2. Wymagania techniczne i instrukcja obsługi aplikacji
3. Klauzula informacyjna RODO

Zgłaszanie uwag – do 19 maja

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 19 maja 2023 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.