Od 14 grudnia 2020 roku do 14 stycznia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Gdańskiej

58 308-42-57

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna II

58 308-44-55

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58)  308 44 51, (58)  308 44 44.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

Terminy dyskusji publicznych

Dyskusje publiczne, nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

link

Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Gdańskiej

21.12.2020

17:00

link

Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna II

22.12.2020

17:00

link

1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
2.
Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
3.
Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
4.
Instrukcja obsługi aplikacji
5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Sporządzenie planu Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna II wpisuje się w politykę miasta dotyczącą wzmacniania walorów turystyczno-rekreacyjnych Wyspy Sobieszewskiej w rejonie Świbna m. in. poprzez wykreowanie lokalnego ośrodka usługowego i wyznaczenie w terenie leśnym wygodnego ciągu pieszo-rowerowego biegnącego w kierunku plaży oraz ustalenie 3 parkingów ogólnodostępnych dla korzystających z terenów plażowo-leśnych. Zweryfikowane ustalenia – dotyczące przeznaczenia terenów (funkcji mieszkaniowo-usługowej i usługowej - gastronomii, zdrowia, turystyki i rekreacji, handlu o ograniczonej powierzchni sprzedaży) oraz parametrów urbanistycznych – zachowując walory krajobrazowe poprawią warunki inwestowania na tym terenie, a także wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców i turystów wypoczywających na Wyspie Sobieszewskiej.

W projekcie planu Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Gdańskiej utrzymano funkcję produkcyjno-usługową przy jednoczesnym kształtowaniu przestrzeni o miejskim charakterze. Wyznaczono powiązanie osiedla Brzeźno z terenami położonymi na południe od al. Płażyńskiego poprzez ustalenie ciągu pieszo-rowerowego. Wprowadzono zapisy pozwalające na wykreowanie dominanty kompozycyjnej na skrzyżowaniu al. Płażyńskiego z ul. Gdańską. Do obszarów potencjalnego zainwestowania włączono także uwolnione z rezerwy transportowej odcinki pasa drogowego. Projekt realizuje politykę rozwoju miasta do wewnątrz poprzez intensyfikację zabudowy w dobrze skomunikowanych obszarach miasta.

Zgłaszanie uwag – do 28 stycznia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 28 stycznia 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego