4 czerwca 2024 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi rejon Pustego Stawu. Spotkanie, w którym wzięło udział 6 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Podczas dyskusji projektantka prowadząca przedstawiła ustalenia projektu planu i omówiła główne skutki środowiskowe. Mieszkańców zainteresowała ochrona konkretnych drzew – podkreślano ich wartość i pytano o możliwość ustanowienia ich jako pomniki przyrody. Ponadto poruszono temat fundamentów po pomniku, który znajdował się na terenie objętym granicami projektu planu.

Dodatkowo w trakcie dyskusji pytano o planowane na tym terenie oświetlenie oraz o maksymalne wysokości obiektów budowlanych, niebędących budynkami, np. masztów.

Zespół projektowy omówił powyższe zagadnienia i udzielił wyczerpujących odpowiedzi.

W zakładce dotyczącej planu zamieszczona została prezentacja z dyskusji publicznej. Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Szczegóły dotyczące planu dostępne są na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Wyłożenie projektu planu – do 18 czerwca 2024 r.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko, zawierająca uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie.

Dokument dostępny jest na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Gdańska.

Projektantka udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerem telefonu (58) 308 44 19 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłaszanie uwag – do 2 lipca 2024 r.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga do zapisów planu musi zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku firmy – nazwę firmy i adres siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 2 lipca 2024 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Gdańska.