27 maja 2024 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny rejon ulic Jarowej i Krętej. Spotkanie, w którym wzięło udział 16 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Podczas dyskusji projektantka prowadząca przedstawiła ustalenia projektu planu i omówiła główne skutki środowiskowe.

Mieszkańców interesował temat ochrony zieleni w związku z ustaleniami planu dla terenu lasu i parku leśnego. Uczestnicy dyskusji podkreślali wartości ekologiczne obszaru, informowali o występowaniu cennych gatunków flory i fauny. Rozmawiano o sposobie zagospodarowania terenów cennych przyrodniczo, kwestionowano zapisy projektu planu umożliwiające wyposażenie parku leśnego w oświetlenie czy miejsca do siedzenia. Z kolei zespół projektowy wyjaśnił różnice pomiędzy parkiem leśnym a lasem, na terenie którego prowadzi się gospodarkę leśną. 

Ponadto rozmawiano o formach ochrony przyrody w zapisach planu. Pytania dotyczyły drzew do zachowania, pomnika przyrody (głazu na skwerze przy ul. Krętej), a także obszaru przyrodniczo cennego w południowo-wschodniej części planu. Uczestników interesowało opracowanie środowiskowe wykonane w trakcie procedury planu.

Przedmiotem dyskusji była także ustalona w planie zabudowa jednorodzinna – pytano o parametry zabudowy na wskazanych terenach, takie jak: linie zabudowy, wysokość budynków oraz powierzchnia zabudowy. Padały szczegółowe pytania dotyczące możliwości ocieplenia budynków lub dobudowy garaży, a także rodzaju pokrycia dachu. Proponowano ograniczenie możliwości rozbudowy i liczby wejść do budynków. Uczestników interesowały wytyczne Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla zabudowy oraz układu drogowego, pytano o możliwość realizacji ul. Krętej w formie przestrzeni współdzielonej (tzw. woonerf). Poruszono problem miejsc postojowych w pasie pomiędzy ul. Sobieskiego a zabudową.

Zespół projektowy omówił powyższe zagadnienia i udzielił wyczerpujących odpowiedzi.

W zakładce dotyczącej planu zamieszczona została prezentacja z dyskusji publicznej. Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Szczegóły dotyczące planu dostępne są na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Wyłożenie projektu planu – do 4 czerwca 2024 r.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko, zawierająca uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie.

Dokument dostępny jest na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Gdańska.

Projektantka udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerem telefonu (58) 308 44 98 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłaszanie uwag – do 18 czerwca 2024 r.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga do zapisów planu musi zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku firmy – nazwę firmy i adres siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 18 czerwca 2024 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Gdańska.