16 maja 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpino Górne rejon ulicy Mamuszki i Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta. Spotkanie, w którym wzięło udział 15 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Podczas dyskusji projektantka prowadząca przedstawiła ustalenia projektu planu i omówiła główne skutki środowiskowe.

Dyskusja koncentrowała się wokół zagadnień dotyczących układu drogowego – uczestników interesowały m.in. kwestie zjazdów, skrzyżowań i połączeń, a także przewidywane natężenie ruchu pojazdów na ulicach objętych granicami projektu planu. Mieszkańcy poruszyli także tematy związane ze środowiskiem – pytali o zieleń i ochronę zwierząt przebywających na omawianym terenie.

Pojawiły się również zagadnienia, które nie dotyczyły zakresu projektu planu – pytano o połączenia ulic znajdujące się poza jego granicami.

Zespół projektowy omówił wyżej wymienione tematy i udzielił wyczerpujących odpowiedzi. Głos zabrał również obecny podczas dyskusji wnioskodawca.

W zakładce planu zamieszczona została prezentacja z dyskusji publicznej. Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Szczegóły dotyczące planu dostępne są na stronie brg.gda.pl.

Wyłożenie projektu planu – do 17 maja 2023 r.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Dokument dostępny jest na stronach: www.brg.gda.plwww.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektantka udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerem telefonu (58) 308 44 85 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłaszanie uwag – do 31 maja 2023 r.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 31 maja 2023 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.plwww.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.