2 marca 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok. Spotkanie, w którym wzięło udział sześć osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Podczas dyskusji projektant prowadzący przedstawił ustalenia projektu planu i omówił główne skutki środowiskowe.

Dyskusja koncentrowała się wokół zagadnień dotyczących układu drogowego na terenach objętych planem, padły pytania m.in. o łączenie ulic Lema i Kartuskiej oraz o możliwość realizacji ewentualnych chodników i udogodnień dla rowerzystów. Uczestników interesowała także kwestia dotycząca wpływu projektowanego układu drogowego na ruch pojazdów w okolicy.

Ponadto osoby zabierające głos w trakcie spotkania pytały o sąsiadujące z ulicą Lema ogródki działkowe. Pojawiły się również pytania, które nie dotyczyły zakresu projektu planu – uczestników interesowała możliwość realizacji inwestycji drogowych w ramach tzw. umów szesnastkowych.

Zespół projektowy omówił wyżej wymienione tematy i udzielił wyczerpujących odpowiedzi.

W zakładce planu zamieszczona została prezentacja z dyskusji publicznej. Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Szczegóły dotyczące planu dostępne są na stronie brg.gda.pl.

Wyłożenie projektu planu – do 13 marca 2023 r.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Dokument dostępny jest na stronach: www.brg.gda.plwww.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308 44 73 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłaszanie uwag – do 27 marca 2023 r.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 27 marca 2023 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.plwww.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.