28 lutego 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon ulicy Starowiejskiej. Spotkanie, w którym wzięło udział 46 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Podczas dyskusji projektantka prowadząca przedstawiła ustalenia projektu planu i omówiła główne skutki środowiskowe.

W trakcie dyskusji poruszono kilka różnych kwestii, wśród nich m.in. temat planowanej inwestycji mieszkaniowej TBS – uczestników interesował ewentualny czas jej realizacji, układ budynków oraz ilość mieszkań. Ponadto osoby biorące udział w spotkaniu w swoich wypowiedziach w dużej mierze koncentrowały się na zagadnieniach związanych z zielenią – pojawiały się pytania i uwagi dotyczące jej dostępności i terenów pod nią wyznaczonych. Mieszkańcy postulowali o powiększenie terenów zieleni publicznej na terenach przeznaczonych pod usługi społeczne oraz pod funkcje mieszkaniowo-usługowe (TBS).

Zainteresowanie uczestników wzbudził także temat dotyczący wydzielenia terenu pod funkcję społeczną, jaką miałoby być przedszkole lub żłobek. Zadano również kilka pytań o przeznaczenie konkretnych terenów, układ drogowy i skutki środowiskowe.

Zespół projektowy omówił wyżej wymienione tematy i udzielił wyczerpujących odpowiedzi. Głos zabrał również obecny podczas dyskusji przedstawiciel Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

W zakładce planu zamieszczona została prezentacja z dyskusji publicznej. Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Szczegóły dotyczące planu dostępne są na stronie brg.gda.pl.

Wyłożenie projektu planu – do 13 marca 2023 r.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Dokument dostępny jest na stronach: www.brg.gda.plwww.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektantka udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerem telefonu (58) 308 44 25 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłaszanie uwag – do 27 marca 2023 r.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 27 marca 2023 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.plwww.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.