15 lutego 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa - zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza. Spotkanie, w którym wzięło udział sześć osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Podczas dyskusji kierowniczka Zespołu Urbanistycznego Zachód przedstawiła ustalenia projektu planu i omówiła główne skutki środowiskowe.

Dyskusja koncentrowała się wokół zagadnień dotyczących kształtu zbiornika retencyjnego, którego powiększenie umożliwia plan miejscowy. Pytano m.in. o możliwości zmiany jego położenia i wpływ ukształtowania terenu na jego funkcjonowanie w przypadku, kiedy będzie on musiał przyjąć większą ilość wody. Uczestników interesował również temat zmian, jakie dla tego terenu przewiduje projekt planu Osowa - zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza, w stosunku do projektu planu Osowa w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca, od którego sporządzania, decyzją Rady Miasta Gdańska, odstąpiono w maju ubiegłego roku.

Zespół projektowy omówił wyżej wymienione tematy i udzielił wyczerpujących odpowiedzi. Głos zabrał również obecny podczas dyskusji przedstawiciel Gdańskich Wód.

W zakładce planu zamieszczona została prezentacja z dyskusji publicznej. Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Szczegóły dotyczące planu dostępne są na stronie brg.gda.pl.

Wyłożenie projektu planu – do 6 marca 2023 r.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Dokument dostępny jest na stronach: www.brg.gda.plwww.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerem telefonu (58) 308 44 85 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłaszanie uwag – do 20 marca 2023 r.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 20 marca 2023 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.plwww.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.