9 września 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu Śródmieście - rejon historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała. W dyskusji wzięło udział piętnaście osób.

W dyskusji publicznej wzięli udział m.in. mieszkańcy budynku sąsiadującego bezpośrednio z obszarem planu. Zainteresowani byli głównie terenem 001-U34, a w szczególności lokalizacją i dopuszczoną wysokością planowanej w tym miejscu zabudowy, ochroną istniejącego drzewostanu oraz wyznaczonym wzdłuż wschodniej granicy ciągiem pieszo-jezdnym. Uczestnicy pytali również o zasadność dopuszczenia parkingu na terenie 001-U34 oraz o  planowaną zabudowę na terenie  002-U33. Na pytania odpowiedziała dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, Edyta Damszel-Turek oraz Dyrektor Hevelianum, Paweł Golak, który przybliżył zamierzenia inwestycyjne w obszarze objętym projektem planu oraz zapewnił o poszanowaniu i należytym zabezpieczeniu istniejącej zieleni. Ponadto obszar ten objęty jest wpisem do rejestru i wszelkie działania inwestycyjne będą wymagały uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Wyłożenie planu – do 14 września

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokument dostępny jest również na stronach: www.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu: 58 308-44-78.
 
Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładną lokalizację obszaru  objętego projektem planu.

Zgłaszanie uwag – do 28 września

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 28 września 2020 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowne na stronach internetowych www.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego