3 września 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca zapisów projektu planu Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek. W dyskusji wzięło udział siedem osób.

Uczestnicy dyskusji zainteresowani byli m.in. możliwością zamiany terenu usług społecznych (002-U33) z terenem zieleni urządzonej (003-ZP62). Projektant wyjaśnił, że o lokalizacji terenu zieleni zadecydowała inwentaryzacja w terenie i analizy ujęte w ekofizjografii i prognozie oddziaływania na środowisko. Ponadto teren miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej (0, 22 ha) został wyznaczony w miejscu, gdzie zieleń faktycznie się znajduje, wymaga jedynie uporządkowania i odpowiedniego urządzenia, w przeciwieństwie do terenu usługowego (0,12 ha) pozbawionego całkowicie zadrzewienia i zakrzewienia. Poruszono również temat możliwości zamknięcia dojazdu od strony ul. Osowski Zakątek dla zaopatrzenia dyskontu oraz ograniczenia zakresu dopuszczonych usług społecznych na terenie 002-U33. Projekt planu przewiduje przeznaczenie tego terenu jedynie na usługi służące mieszkańcom. W zależności od potrzeb może to być np. punkt obsługi mieszkańców, oświata, nauka, kultura, sport, turystyka, rekreacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna oraz opieka nad dziećmi do lat 3. Dopuszcza się również gastronomię jako usługi dopełniające.

Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Wyłożenie planu – do 14 września

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokument dostępny jest również na stronach: www.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu: 58 308-42-46.
 
Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładną lokalizację obszaru  objętego projektem planu.

Zgłaszanie uwag – do 28 września

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 28 września 2020 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowne na stronach internetowych www.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego