25 sierpnia 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca zapisów projektu planu Barniewice północno-zachodnie II. W dyskusji wzięły udział cztery osoby.

Uczestnicy zainteresowany był m. in. możliwością uzyskania zgody na wyłączenie terenu oznaczonego symbolem 010-P/U41 z produkcji leśnej, przeznaczeniem terenu i przewidywanym zagospodarowaniem poza wschodnią granicą planu oraz wpływem na zabudowę mieszkaniową w obrębie planu. Ponadto poruszona została kwestia szerokości ciągu pieszo-rowerowego, jego zagospodarowania, znajdującej się w jego obszarze zieleni, umów przewozowych pomiędzy Cementownią Ożarów a PKP oraz terminu realizacji docelowego zagospodarowania.

Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu na stronie planu.

Wyłożenie planu – do 31 sierpnia

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokument dostępny jest również na stronach: www.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308-42-46.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładną lokalizację obszaru objętego projektem planu.

Zgłaszanie uwag – do 14 września

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 września 2020 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego