Dyskusja publiczna 12 maja 2016

12 maja 2016 roku Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało kolejną w tym miesiącu dyskusję publiczną. Omówiony został plan dla Jasienia rejon ulicy Nowej Leszczynowej.

Dyskusja publiczna 10 maja 2016

10 maja 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna 09 maja 2016

9 maja 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna 06 maja 2016

5 maja 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Radarowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna 04 maja 2016

4 maja 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek w rejonie przystanku PKM.

Dyskusja publiczna 06 kwietnia 2016

6 kwietnia 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna z mieszkańcami Gdańska na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Ateny.

Strona 10 z 10