Po dyskusji z mieszkańcami na temat rejonu ul. Radarowej
Dyskusja publiczna 09 września 2016

 8 września 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna z mieszkańcami Gdańska. Omówiony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Radarowej w mieście Gdańsku.

Dyskusja publiczna na temat projektu planu we Wrzeszczu
Dyskusja publiczna 06 września 2016

5 września 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzeszcz Górny rejon ul. Wileńskiej i planowanej ul. Nowej Politechnicznej” (nr planu 1026). Na spotkaniu projekt planu został omówiony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu dla Parku Zdrojowego w Jelitkowie omówiony
Dyskusja publiczna 31 sierpnia 2016

30 sierpnia 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego II”. Na spotkaniu projekt planu został omówiony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Druga dyskusja na temat MPZP "Kiełpinek w rejonie przystanku PKM"
Dyskusja publiczna 24 sierpnia 2016

24 sierpnia 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek w rejonie przystanku PKM. Na spotkaniu projekt planu został omówiony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Plan został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi.

Dwa projekty planów na dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 18 sierpnia 2016

18 sierpnia w siedzibie BRG o godz. 17.00 odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Stare Miasto – Brabank w mieście Gdańsku (1185) oraz Młode Miasto – Gazownia II w mieście Gdańsku (1186).

Po dyskusji na temat projektu planu dla Oliwy Górnej
Dyskusja publiczna 28 lipca 2016

27 lipca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Kolejny projekt planu omówiony
Dyskusja publiczna 20 lipca 2016

19 lipca 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak. Na spotkaniu projekt planu został omówiony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Spotkanie z mieszkańcami Jasienia w sprawie koncepcji planu
Dyskusja publiczna 01 lipca 2016

29 czerwca 2016 roku, Biuro Rozwoju Gdańska wzięło udział w spotkaniu z mieszkańcami Jasienia w celu omówienia koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon potoku Siedlickiego.

Projekt planu dla Ujeściska omówiony
Dyskusja publiczna 20 maja 2016

19 maja 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Warszawskiej i Białostockiej na Ujeścisku. Projekt planu omówiony został wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Strona 10 z 11