Dyskusja publiczna 06 kwietnia 2016

6 kwietnia 2016 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna z mieszkańcami Gdańska na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Ateny.

Strona 9 z 9