Dyskusja publiczna 06 września 2016

5 września 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny rejon ul. Wileńskiej i planowanej ul. Nowej Politechnicznej” (nr planu 1026). Na spotkaniu projekt planu został omówiony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna 31 sierpnia 2016

30 sierpnia 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego II”. Na spotkaniu projekt planu został omówiony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna 24 sierpnia 2016

24 sierpnia 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek w rejonie przystanku PKM. Na spotkaniu projekt planu został omówiony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Plan został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi.

Dyskusja publiczna 18 sierpnia 2016

18 sierpnia w siedzibie BRG o godz. 17.00 odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Stare Miasto – Brabank w mieście Gdańsku (1185) oraz Młode Miasto – Gazownia II w mieście Gdańsku (1186).

Dyskusja publiczna 28 lipca 2016

27 lipca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna 20 lipca 2016

19 lipca 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak. Na spotkaniu projekt planu został omówiony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna 01 lipca 2016

29 czerwca 2016 roku, Biuro Rozwoju Gdańska wzięło udział w spotkaniu z mieszkańcami Jasienia w celu omówienia koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon potoku Siedlickiego.

Dyskusja publiczna 20 maja 2016

19 maja 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Warszawskiej i Białostockiej na Ujeścisku. Projekt planu omówiony został wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna 19 maja 2016

18 maja 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca rejonu Katedry Oliwskiej. Projekt planu omówiony został wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Strona 8 z 9