Śródmieście. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 10 września 2020

9 września 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu Śródmieście - rejon historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała. W dyskusji wzięło udział piętnaście osób.

Osowa. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 4 września 2020

3 września 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca zapisów projektu planu Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek. W dyskusji wzięło udział siedem osób.

Rudniki. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 3 września 2020

2 września 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca zapisów projektu planu Rudniki na południe od ulicy Litewskiej. W dyskusji wzięły udział trzy osoby.

Barniewice. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 26 sierpnia 2020

25 sierpnia 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca zapisów projektu planu Barniewice północno-zachodnie II. W dyskusji wzięły udział cztery osoby.

Ołowianka - po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 19 sierpnia 2020

18 sierpnia 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca zapisów projektu planu Ołowianka część południowa. W dyskusji wzięły udział cztery odoby.

Oliwa i Osowa. Po dyskusjach publicznych
Dyskusja publiczna 29 lipca 2020

28 lipca 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dyskusje publiczne dotyczące dwóch projektów planów: Oliwa Górna - Kuźnia Wodna oraz  Osowa rejon ulic Jednorożca i Delfina.

Po dyskusjach publicznych na temat PKM
Dyskusja publiczna 1 lipca 2020

We wtorek, 30 czerwca 2020 roku, w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dyskusje publiczne na temat dwóch projektów planów miejscowych: PKM – odcinek Kiełpinek Zachód II  oraz  PKM - odcinek kolei kokoszkowskiej. W spotkaniach wzięły udział dwie osoby, które nie wniosły uwag do przedstawionych ustaleń projektów planów.

Ujeścisko. Po dyskusji publicznej na temat projektu planu miejscowego
Dyskusja publiczna 12 lutego 2020

W środę 11 lutego, w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna nad projektem planu miejscowego dla dzielnicy Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej w Gdańsku. Udział w dyskusji wzięły 3 osoby.

Prezentacja z dyskusji publicznej: Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej
Dyskusja publiczna 12 lutego 2020

 

Więcej na temat planu miejscowego: Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej.
Strona 6 z 17