Kasztanowej i Wyzwolenia. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 5 marca 2021

4 marca 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania Nowy Port w rejonie ulic Kasztanowej i Wyzwolenia. Dyskusja, w której wzięło udział 19 osób, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Rejon ulicy Wyzwolenia 41. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 24 lutego 2021

23 lutego 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon ulicy Wyzwolenia 41. Dyskusja, w której wzięło udział 6 osób, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Rejon ulicy Wilków Morskich. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 12 lutego 2021

11 lutego 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon ulicy Wilków Morskich. Dyskusja, w której wzięło udział 14 osób, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Polski Hak. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 13 stycznia 2021

12 stycznia 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej. Dyskusja, w której wzięły udział 23 osoby, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Śródmieście. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 7 stycznia 2021

5 stycznia 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała. Dyskusja, w której wzięło udział 8 osób, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wronia Górka. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 27 listopada 2020

26 listopada 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu Wronia Górka. Dyskusja przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W dyskusji wzięły udział 4 osoby.

Letnica. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 25 listopada 2020

24 listopada 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu Letnica rejon Alei Macieja Płażyńskiego. Dyskusja przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Brzeźno. Po dyskusji
Dyskusja publiczna 12 listopada 2020

10 listopada 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II. Dyskusja, pierwszy raz w Gdańsku, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Piecki Migowo. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 15 września 2020

14 września 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema. W dyskusji wzięły udział dwadzieścia dwie osoby.

Strona 5 z 17