W czwartek 6 lipca w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu Jasień rejon Potoku Siedlickiego. Na spotkanie przybyło 28 osób.

Mieszkańcy mieli wiele pytań i uwag odnośnie przedstawionego planu. Podstawowa obawa, która przewijała się w wielu wypowiedziach, była związana z możliwością likwidacji części terenów zieleni. Mieszkańcy obawiają się, że nowe zapisy umożliwią deweloperom budowę domów, które powstaną kosztem ich ulubionego lasku. - 50% obszaru przedstawionego w planie została przeznaczona pod zieleń – wyjaśniała projektantka Elżbieta Gackowska. Terenu przeznaczonego pod rekreację zatem nie zabraknie. Szczególne emocje budzą zaplanowane ciągi pieszo-rowerowe. Mieszkańców interesuje zarówno ich szerokość, dokładny przebieg, jak i rodzaj nawierzchni. Części nie podoba się wprowadzenie tego rodzaju połączenia w najbliższym sąsiedztwie, ale wielu innym to rozwiązanie znacznie ułatwi przemieszczanie się po okolicy.

Szkoła, zbiornik retencyjny, maszty i reklamy
Mieszkańcy dopytywali też o dopuszczalną wysokość zabudowy i wprowadzenie dominanty o wysokości 22 m. Ich obawy są związane z budową domów, które mogłyby zasłonić i zacienić dotychczasowe budynki. – Wprowadzenie dominanty służy zestopniowaniu zabudowy. Zacienienie mieszkań nie jest możliwe, ponieważ tego rodzaju ryzyko jest eliminowane podczas sporządzania projektów budowlanych – tłumaczyła Kierownik Zespołu Urbanistycznego Południe Agnieszka Ostrzycka. Zainteresowanie budziły także możliwości spowolnienia spływu potoku, budowa nowego zbiornika retencyjnego, prawdopodobieństwo budowy szkoły, możliwości montowania w okolicy nośników reklamowych czy masztów telekomunikacyjnych. Podczas dyskusji poruszono wiele tematów, większość niejasności udało się wyjaśnić. Jak przyznali mieszkańcy – kompromis został wypracowany już podczas zrealizowanych w 2016 roku warsztatów, do doprecyzowania pozostało jeszcze tylko kilka detali. Mieszkańcy mają obecnie czas na składanie uwag. Prezentacja przedstawiona uczestnikom oraz szczegóły projektu planu są dostępne na stronie Biura Rozwoju Gdańska. Natomiast protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany po sporządzeniu go przez projektanta.

   

Zgłaszanie uwag – do 14 sierpnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 sierpnia 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.