10 kwietnia 2017 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu planu Osowa rejon ulic Posejdona i Junony.

Na dyskusję publiczną przybył przedstawiciel Rady Dzielnicy Osowa. Po przedstawieniu przez projektanta głównych założeń projektu planu, Radny Dzielnicy wyraził zadowolenie z przyjętych rozwiązań, w szczególności z ustalenia terenu ogólnodostępnej zieleni publicznej przy ulicy Prometeusza i Posejdona. Podkreślił również, że to właśnie Rada Dzielnicy Osowa wnioskowała o zmianę ustalonej obecnie w planie funkcji mieszkaniowo-usługowej dla tego gminnego terenu, na funkcje zieleni urządzonej i tereny rekreacyjno-sportowe. Ponadto podniesione zostało zagadnienie szerokości ulicy Junony i planowanego zawężenia jej pasa drogowego – nie jest potrzebna tak duża jak obecnie rezerwa terenu pod tę ulicę. Prezentacja przedstawiana uczestnikom oraz szczegóły projektu planu dostępne są na stronie tutaj. Natomiast protokół z przebiegiem dyskusji publicznej zostanie opublikowany po sporządzeniu przez projektanta.

Zgłaszanie uwag – do 18 maja

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 18 maja 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.