30 sierpnia 2016 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu zagospodarowania przestrzennego „Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego II”. Na spotkaniu projekt planu został omówiony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na dyskusji publicznej  przedstawiono główne cele przystąpienia do sporządzenia projektu planu oraz poinformowano o przyjętych w nim rozwiązaniach - przeznaczeniu poszczególnych terenów, ustaleniach komunikacyjnych czy zapisach dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego. Omówiono także główne różnice ustaleń w stosunku do obecnie obowiązującego MPZP – zwracając uwagę na walory i wartości dodane. W uzupełnieniu dodano również, że projekt planu był już raz wyłożony do publicznego wglądu w kwietniu 2016 roku a kolejne wyłożenie jest skutkiem uwzględnienia jednej uwagi. Przybyli na dyskusję mieszkańcy zainteresowani byli głównie planowanymi gabarytami i charakterem  przyszłego Domu Zdrojowego, utrzymaniem usług ogólnodostępnych na tym terenie oraz szansami na realizację mola. Pytano także o możliwości podpiwniczenia planowanej zabudowy oraz wpływu realizacji kondygnacji podziemnych na wody gruntowe. Część dyskusji dotyczyła również drogi dojazdowej do planowanego hotelu oraz parkingów.

Protokół z dokładnym przebiegiem dyskusji publicznej oraz szczegóły planu dostępne są na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Zgłaszanie uwag – do 13 września

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 13 września 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl