5 października w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM. Spotkanie, w którym wzięło udział siedem osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Dyskusja koncentrowała się wokół zagadnień związanych z dostępem drogowym do terenu objętego projektem planu. Padły pytania dotyczące przewidzianego w planie przedłużenia ulicy Słowackiego i dalszego jej przebiegu – już na terenie gminy Żukowo. Uczestników dyskusji interesowała także kwestia przepustowości planowanej drogi oraz lokalizacja dróg dojazdowych do terenu w północnej części planu, gdzie przewidziana jest zabudowa mieszkaniowa.

Dodatkowo na spotkaniu poruszono kwestię rodzaju i intensywności zabudowy w terenie przeznaczonym pod osiedle domów jednorodzinnych oraz sposobu odprowadzana ścieków z tego obszaru. Pytano również o działające w sąsiedztwie lotnisko i generowany przez nie hałas – czy będzie on uciążliwy dla przyszłych mieszkańców tego terenu.

Zainteresowanie wzbudził również istniejący już poza granicami planu korytarz ekologiczny (w gminie Żukowo) i ewentualne ograniczenia z tym związane.

Zespół projektowy omówił wyżej wymienione zagadnienia i udzielił wyczerpujących odpowiedzi.

Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Szczegóły dotyczące planu dostępne są na stronie brg.gda.pl.

Wyłożenie projektu planu – do 17 października 2022 roku.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Dokument dostępny jest na stronach: www.brg.gda.plwww.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308-44-85 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby chcące zapoznać się osobiście z ustaleniami projektu planu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308-44-91, 58 308-44-85.

Zgłaszanie uwag – do 31 października 2022 roku.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 31 października 2022 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.plwww.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.