13 września 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast. Spotkanie, w którym wzięło udział osiem osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Podczas dyskusji projektant prowadzący przedstawił ustalenia projektu planu i omówił główne skutki środowiskowe.

Uczestnicy pytali o wysokość dopuszczonych w projekcie planu budynków oraz wpływ nowych inwestycji na jakość życia mieszkańców okolicznych osiedli. Zainteresowanie wzbudziły także zagadnienia związane z transportem; padły pytania dotyczące przepustowości ulicy Gospody – po zrealizowaniu dopuszczonych w projekcie inwestycji – oraz ciągów pieszych i rowerowych, zapewniających dostęp do Ergo Areny oraz pozostałych obiektów w sąsiedztwie hali. Uczestnicy dyskusji pytali również o możliwość dotarcia w okolice Ergo Areny transportem publicznym, m.in. o szanse doprowadzenia w tej rejon linii tramwajowej. Wśród omawianych tematów pojawiła się również kwestia powierzchni biologicznie czynnej na obszarze objętym planem oraz liczby przewidzianych miejsc parkingowych.

Zespół projektowy omówił wyżej wymienione tematy i udzielił wyczerpujących odpowiedzi.

W zakładce planu zamieszczona została prezentacja z dyskusji publicznej oraz analiza transportowa, będąca punktem wyjścia dla zaproponowania w projekcie planu konkretnych rozwiązań.

Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Szczegóły dotyczące planu dostępne są na stronie brg.gda.pl

Wyłożenie projektu planu – do 19 września 2022 r.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Dokument dostępny jest na stronach: www.brg.gda.plwww.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308 44 55 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby chcące zapoznać się osobiście z ustaleniami projektu planu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308 44 53, 58 308 44 55.

Zgłaszanie uwag – do 3 października 2022 r.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 3 października 2022 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.plwww.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.