8 grudnia 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema. Spotkanie, w którym wzięły udział 43 osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Należy podkreślić, iż nie tylko duża liczba uczestników dyskusji ale również aktywność i szeroki zakres omawianych zagadnień świadczy o sporym zainteresowaniu mieszkańców procedowanym projektem planu. Podsumowując treść zadawanych pytań można wyróżnić następujące kwestie dotyczące rozwiązań komunikacyjnych w rejonie ul. Piekarniczej i Lema, dostępność miejsc parkingowych dla obecnych i przyszłych mieszkańców oraz ustalenia planu zapewniające powstanie nowych usług.

Również zapisy projektu planu mówiące o powierzchni biologicznie czynnej, dostępność do terenów zielonych oraz ochrona i nasadzenia zieleni wysokiej były kolejnymi często pojawiającymi się pytaniami wśród uczestników dyskusji.

Zespół projektowy omawiał poruszaną tematykę i udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Szczegóły dotyczące planu dostępne są na stronie brg.gda.pl

Wyłożenie projektu planu – do 13 grudnia 2021 r.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Dokument dostępny jest na stronach: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308 44 73 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby chcące zapoznać się osobiście z ustaleniami projektu planu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308 44 75, 58 308 44 73.

Zgłaszanie uwag – do 27 grudnia 2021 r.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 27 grudnia 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.