4 marca 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania Nowy Port w rejonie ulic Kasztanowej i Wyzwolenia. Dyskusja, w której wzięło udział 19 osób, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Podczas dyskusji publicznej poruszone zostały tematy  dotyczące m.in. ustalonych w projekcie planu parametrów nowej zabudowy oraz formy zagospodarowania obszarów przeznaczonych pod funkcje mieszkaniowo-usługowe i terenów miejskiej zieleni ogólnodostępnej. Szczególne zainteresowanie budziła kwestia możliwości zapewnienia miejsc parkingowych po likwidacji substandardowych, tymczasowych boksów garażowych znajdujących się w obszarze opracowania. Nowa propozycja zagospodarowania wzbudzała kontrowersje, ponieważ uczestnicy dyskusji postulowali, żeby na tym terenie zrealizować parking lub park. Ponadto uczestnicy pytali również o ochronę istniejącej zieleni oraz zagospodarowanie pasa drogowego ulicy Wyzwolenia w związku z poszerzeniem linii rozgraniczających tej drogi.        

Szczegóły dotyczące planu dostępne są na stronie brg.gda.pl

Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Wyłożenie projektu planu – do 8 marca

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokument dostępny jest na stronach: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308-44-19 lub za pośrednictwem maila .  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58)  308 44 51, (58)  308 44 44.

Zgłaszanie uwag – do 22 marca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 22 marca 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.