10 listopada 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II. Dyskusja, pierwszy raz w Gdańsku, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W dyskusji udział wzięło 15 osób, którzy zainteresowani byli m.in. wskaźnikami parkingowymi w prywatnym terenie usługowym znajdującym się w północno-wschodniej części obszaru planu (001-U33), a także ogrodzeniem terenu - czy będzie w jakiś sposób ograniczone. Ponadto dyskutowano o przekroju układu drogowego oraz czy będzie dopuszczenie parkowania na chodnikach. Poruszono również kwestie związane z pozostawieniem parkingu terenowego w terenie 002 KS/U33 w kontekście obecnej polityki miasta. Uczestnicy zainteresowani byli również kwestiami braku ciągłości usług wzdłuż projektowanych ciągów komunikacyjnych oraz zasadności obniżenia wysokości zabudowy na terenach gminnych w południowej części projektu planu (tereny 002-KS/U33 i 003-ZP62).

Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu

Wyłożenie planu – do 8 grudnia

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokument dostępny jest na stronach: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308 44 97 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty.

Zgłaszanie uwag – do 22 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi być podpisana imieniem i nazwiskiem i/lub nazwą firmy i adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 22 grudnia 2020 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego