28 lipca 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dyskusje publiczne dotyczące dwóch projektów planów: Oliwa Górna - Kuźnia Wodna oraz  Osowa rejon ulic Jednorożca i Delfina.

Projekt planu Oliwa Górna - Kuźnia Wodna był tematem dyskusji, w której wzięły udział dwie osoby. Poruszona została m.in. kwestia zapisu o maksymalnej ochronie drzewostanu na terenie Kuźni Wodnej, w kontekście faktu, że na terenie występuje tylko jedno drzewo, które ze względu na bliską lokalizację przy budynku kuźni może jej zagrażać. Zapis ten nie nakazuje bezwzględnej ochrony drzewostanu (możliwe jest usunięcie drzewa), lecz ze względu na położenie w obszarze objętym ścisłą ochroną konserwatorską jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego, wskazuje jedynie na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na drzewostan występujący na działce. Zapis został uzgodniony z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W dyskusji dotyczącej projektu planu Osowa rejon ulic Jednorożca i Delfina wzięła udział jedna osoba. Uczestniczkę spotkania interesowały szczegóły dotyczące ustalonego w projekcie planu  współczynnika miejsc parkingowych przy planowanym centrum społeczno-kulturalnym. Jest to  oczekiwane i postulowane miejsce przez mieszkańców Osowej. Może to być m.in. dom sąsiedzki, biblioteka, świetlica, siedziba rady dzielnicy, usługi nauki, kultury, rekreacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Wyłożenie planów – do 3 sierpnia

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są również na stronach: www.brg.gda.pl oraz bip.gdansk.pl.
Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerami telefonów:
- 58 308-43-51 (Oliwa Górna - Kuźnia Wodna),
- 58 308-42-46 (Osowa rejon ulic Jednorożca i Delfina).
Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

 

Zgłaszanie uwag – do 17 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 17 sierpnia 2020 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl oraz bip.gdansk.pl.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego