Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu.
Dyskusja publiczna 3 marca 2023

2 marca 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok. Spotkanie, w którym wzięło udział sześć osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu.
Dyskusja publiczna 2 marca 2023

28 lutego 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon ulicy Starowiejskiej. Spotkanie, w którym wzięło 46 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu.
Dyskusja publiczna 16 lutego 2023

15 lutego 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa - zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza. Spotkanie, w którym wzięło udział sześć osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Oliwa Górna. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 16 stycznia 2023

12 stycznia 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Spacerowej i Kwietnej. Spotkanie, w którym wzięły udział cztery osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Klukowo. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 6 października 2022

5 października w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM. Spotkanie, w którym wzięło udział siedem osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Krakowiec - Górki Zachodnie. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 23 września 2022

22 września w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec – Górki Zachodnie w rejonie ulic Łowickiej i Łęczyckiej. Spotkanie, w którym wzięło udział 6 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Rejon hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 14 września 2022

13 września 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast. Spotkanie, w którym wzięło udział osiem osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wrzeszcz Dolny. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 8 września 2022

7 września 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny. Spotkanie, w którym wzięło udział 15 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wrzeszcz Dolny. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 14 czerwca 2022

13 czerwca 2022 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon alei gen. Józefa Hallera 201 w mieście Gdańsku. Spotkanie, w którym poza całym zespołem projektowym uczestniczyły trzy zainteresowane osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Strona 1 z 17