Jeszcze przez ponad dwa tygodnie można złożyć wniosek do planu ogólnego miasta Gdańska. Dokument, opracowywany przez Biuro Rozwoju Gdańska, ma wskazywać, w jakich częściach miasta będą mogły powstać np. osiedla, miejsca pracy, parki czy drogi. Dobiega końca I etap prac nad planem, w ramach którego zbierane są wnioski. Wniosek może złożyć każdy; termin mija 14 czerwca.

Plan ogólny to obowiązkowy dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny ma wskazywać przeznaczenie danego terenu; zostaną w nim także określone gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej, np. szkół podstawowych czy publicznych terenów zielonych. Dokument podzieli miasto na strefy, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne, tj. maksymalna wysokość, powierzchnia i intensywność zabudowy oraz minimalna powierzchnia biologicznie czynna. Wśród możliwych stref są m.in. strefa usługowa, komunikacyjna czy zieleni i rekreacji.

Plan ogólny jest aktem prawa miejscowego. Jego ustalenia będą uwzględniane przy sporządzaniu planów miejscowych i będą stanowić podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy. Dokument w formie cyfrowej, jednolitej dla całego kraju, będzie się składał z danych przestrzennych oraz uzasadnienia.

Szczegółowe informacje na temat planu ogólnego oraz procedury jego sporządzania dostępne są na stronie internetowej BRG. Wśród udostępnionych materiałów jest m.in. prezentacja ze spotkania otwartego poświęconego temu dokumentowi.

Jak złożyć wniosek do planu ogólnego?

Projekt planu ogólnego powstaje przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Na I etapie prac każda osoba, firma czy instytucja może złożyć wniosek. Wniosek powinien dotyczyć ustaleń przestrzennych będących w kompetencji planu ogólnego, tj. planowanego przeznaczenia konkretnego terenu w granicach objętych planem, wysokości i powierzchni zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.

Najprostszą i najszybszą metodą złożenia wniosku jest wypełnienie formularza online, przygotowanego przez BRG. Po wypełnieniu formularza, wniosek zostanie wygenerowany i wysłany na adres Biura Rozwoju Gdańska. Potwierdzenie jego złożenia zostanie wysłane na adres mailowy podany w formularzu.

Istnieje również możliwość samodzielnego przygotowania wniosku lub skorzystania z szablonu Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego. W jego wypełnieniu pomoże instrukcja.

Tak przygotowany wniosek należy złożyć:

 • elektronicznie:
  • e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • platforma ePUAP: /BRG/SkrytkaESP
 • listownie lub osobiście:
  • Biuro Rozwoju Gdańska
   ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
   80-855 Gdańsk

Składający wniosek, zgodnie z ustawą, zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem; może także podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Termin na złożenie wniosku do planu ogólnego miasta Gdańska mija 14 czerwca 2024 roku.