Wyłożenie projektów planów od 31 października do 30 listopada 2017 roku
Obwieszczenia 25 października 2017

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 31 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium
Obwieszczenia 16 października 2017

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 23 października 2017 r. do 21 listopada 2017 r.

Październikowe wyłożenie projektów planów miejscowych - odwołane
Obwieszczenia 6 października 2017

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

 dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Obwieszczenia 5 października 2017

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Obwieszczenia 11 września 2017

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Wyłożenie projektów planów od 1 do 29 września 2017 roku
Obwieszczenia 24 sierpnia 2017

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 01 września 2017 r. do 29 września 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na Członków Komitetu Rewitalizacji
Komunikaty i ogłoszenia 28 lipca 2017

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska o rozpoczęciu otwartego naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji.

Wyłożenie projektów planów od 1 do 31 sierpnia 2017 roku
Obwieszczenia 21 lipca 2017

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 01 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Obwieszczenia 7 lipca 2017

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Strona 14 z 17