OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o rozpoczęciu konsultacji społecznych

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398  z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 47 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z poźn. zm.), w związku z uchwałą Nr V/35/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023” zawiadamiam, że

w dniach od 17 czerwca 2019 r. do 17 lipca 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska

1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

 • otwartego spotkania informacyjnego, którego celem jest zapoznanie interesariuszy rewitalizacji z planowanymi działaniami. Spotkanie odbędzie się  25 czerwca 2019 roku o godzinie 17.30 w Gdańskim Archipelagu Kultury ul. Dworcowa 9, Gdańsk Orunia;
 • zbierania ustnych uwag i propozycji w czasie otwartego spotkania informacyjnego;
 • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w czasie udostępnienia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

2. Projekt wraz z załącznikami, prognoza oddziaływania na środowisko oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 17 czerwca 2019 r. do 17 lipca 2019 r.:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Internetowej Biura Rozwoju Gdańska www.brg.gda.pl,
 • w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 1 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku,
 • w siedzibie Rady Dzielnicy Nowy Port ul. Oliwska 53/55, 80-542 Gdańsk,
 • w siedzibie Rady Dzielnicy Orunia- św. Wojciech- Lipce ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk,
 • w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii, ul. Reduta Wyskok 2, 80-761 Gdańsk.

3. Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz do prognozy oddziaływania na środowisko (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu):

 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • drogą korespondencyjną na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
 • w sekretariacie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk, pok. nr 401 (IV piętro) oraz w sekretariacie Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego, pok. nr. 7 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Prezydent Miasta Gdańska