OBWIESZCZENIE

Prezydenta  Miasta Gdańska

w sprawie odstąpienia od sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gdańska uchwał w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

L.p.

Nr uchwały RMG

Nazwa planu

1

LXVIII/1734/23 z dnia 28.09.2023 r.

Oliwa Dolna rejon ulic Subisława i Ziemowita w mieście Gdańsku

2

LXVIII/1735/23 z dnia 28.09.2023 r

Wrzeszcz Górny - rejon ul. Traugutta i ul. Sobieskiego w mieście Gdańsku