Prezydent Miasta Gdańska

zaprasza do zapoznania się z opracowaniem

„Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska STeR 2.0”

Dokument zostanie udostępniony do publicznego wglądu w dniach

od 22 maja 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Projekt opracowania będzie dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl,  www.bip.brg.gda.pl oraz na bip.gdansk.pl.

Wnioski i uwagi w formie pisemnej można składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2023 r.

 

  1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24; 80-855 Gdańsk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z administratorem i załatwienie sprawy.
  4. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wyrażonej przez świadome przekazanie nam tych danych.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania Państwa zgody oraz przez 5 lat licząc od dnia odwołania zgody, w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. usługi prawne, niszczenie dokumentów).
  7. Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Ponadto macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.