OBWIESZCZENIE

Prezydenta  Miasta Gdańska

w sprawie odstąpienia od sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Stosownie do art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gdańska uchwał:

L.p.

Nr uchwały RMG

Nazwa planu

1.     

L/1259/22 z dnia 26.05.2022 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ w mieście Gdańsku

2.     

L/1260/22 z dnia 26.05.2022 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Osowa w rejonie zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście Gdańsku