OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miasta Gdańska następującej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

L.p. Nr uchwały RMG Nazwa planu

1.      

XXXIX/1016/21 z dnia 30.09.2021 r.

Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określający granice planu, znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl oraz na www.bip.gdansk.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, w formie papierowej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul.
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP. w terminie do dnia 12 listopada 2021 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.