Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska o rozpoczęciu otwartego naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji.