Zgodnie z § 4. ust. 1 Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji (dalej: Regulamin), jeżeli liczba wyłonionych w pierwszym naborze członków Komitetu jest mniejsza niż minimalne wartości wskazane w poszczególnych kategoriach, określonych w §2 Regulaminu, procedurę naboru przeprowadza się ponownie. W związku z powyższym, informujemy, że nabór dodatkowy na Członków Komitetu Rewitalizacji zostanie przeprowadzony w dniach od 8 listopada 2022 r. do 16 listopada 2022 r.

Nabór dodatkowy ma na celu wyłonienie:

1) co najmniej po jednym przedstawicielu mieszkańców:
-podobszaru Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście;
-podobszaru Orunia.
2) co najmniej 1 przedstawiciela mieszkańców Gminy Miasta Gdańska (tj. spoza obszaru rewitalizacji).
3) co najmniej 1 przedstawiciela podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasta Gdańska działalność gospodarczą.

Otwarty nabór dodatkowy kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji trwa od 8 listopada do 16 listopada. Zgłoszenia należy dokonać poprzez dostarczenie prawidłowo wypełnionego kompletu dokumentów, tj. formularza zgłoszeniowego, listy poparcia i oświadczenia (jeśli jest wymagane).

Kandydat na przedstawiciela mieszkańców obszaru rewitalizacji powinien przedłożyć:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Listę poparcia dla przedstawiciela mieszkańców podobszaru rewitalizacji

Kandydat na przedstawiciela mieszkańców Gminy Miasta Gdańska (tj. spoza obszaru rewitalizacji) powinien przedłożyć:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Listę poparcia dla przedstawiciela mieszkańców Gminy Miasta Gdańska

Kandydat na przedstawiciela podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasta Gdańska działalność gospodarczą powinien przedłożyć:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Listę poparcia dla przedstawiciela podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasta Gdańska działalność gospodarczą
  3. Oświadczenie dla przedstawiciela podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasta Gdańska działalność gospodarczą

Komplet dokumentów będący zgłoszeniem Kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji należy złożyć:

  1. osobiście w Sekretariacie Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska (Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, parter, pok.2) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub
  2. przesłać pocztą na adres ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór dodatkowy na Członków Komitetu Rewitalizacji” lub
  3. przesłać w formie skanów pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Decyduje data wpływu dokumentów do Biura Rozwoju Gdańska.

W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów, do kandydata na Członka Komitetu kierowane jest wezwanie o uzupełnienie dokumentacji. Uzupełnienia dokumentacji będzie można dokonać tylko raz. W przypadku, gdy kandydat na Członka Komitetu nie uzupełni dokumentacji w terminie 3 dni od otrzymania stosownej informacji – jego zgłoszenie pozostanie nierozpatrzone.

Kontakt:
Maja Małowiejska-Wysocka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. (58) 308 44 81
Katarzyna Werner Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. (58) 308 44 02