Na pierwszym planie przezroczysta mapa a za nią ręka z długopisem wskazująca na mapę
Inne 14 lutego 2022

Biuro Rozwoju Gdańska w 2018 roku rozpoczęło proces wdrażania nowego narzędzia pracy – by działać efektywniej i podążać za widocznymi na horyzoncie zmianami. Dziś nowoczesne oprogramowanie to już chleb powszedni urbanistów opracowujących miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku.

Na nocnym zdjęciu widać podświetloną kładkę pieszo-rowerową; chodnik dla pieszych ułożony jest z kostek, droga rowerowa z asfaltu, widać na niej biały symbol roweru.
Inne 4 lutego 2022

Gdańsk zakończył właśnie zbieranie uwag i propozycji do aktualizacji Systemu Tras Rowerowych (STeR). Dzięki interaktywnej mapie – nowoczesnemu i łatwemu w obsłudze narzędziu – odzew mieszkańców był wyjątkowo duży.

Zdjęcie przedstawia skrzyżowanie ścieżek leśnych; jedna z nich idzie prosto, druga skręca w lewo; wokół rosną zielone drzewa i krzewy.
Inne 1 lutego 2022

Ulubione miejsce codziennej rekreacji? Las miejski! Tak odpowiada dziś większość mieszkańców europejskich miast. Historia lasów miejskich, czy jak mówimy dziś także – parków leśnych – jest długa. Takie miejsca są także w Gdańsku – niebawem pojawi się kolejne. Projekt planu zagospodarowania lasu przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym jest wyłożony do publicznego wglądu do 28 lutego br.

Nowa edycja STeR  - gdzie powstaną trasy rowerowe w Gdańsku?
Inne 20 grudnia 2021

Zapoznaj się z  projektem Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska na interaktywnej mapie i złóż swoje uwagi lub propozycje. Twój głos pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu sieci tras rowerowych.

Analiza aktywności i potencjału ludnościowego
Inne 1 grudnia 2021

Województwo Pomorskie, reprezentowane przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego we współpracy międzysamorządowej z Gminą Miasta Gdańska, Gminą Miasta Gdyni i Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, podjęło wspólne działania w celu rozpoznania możliwości i pozyskania danych typu „big data” z telefonii komórkowej a następnie ich analizy dla całego województwa pomorskiego oraz obszaru Trójmiasta wraz z otoczeniem.

Wypełnij ankietę i weź udział w warsztatach poświęconych zmianie Strategii Rozwoju Miasta
Inne 16 listopada 2021

Jakim miastem będzie Gdańsk? Co jest dla Was najważniejsze? Zapraszam Państwa do wyrażenia swojej opinii dotyczącej najważniejszych aspektów naszego rozwoju do 2030 roku. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie kilka minut. Wyniki wskażą nam, jakiego miasta gdańszczanki i gdańszczanie oczekują.

Poradnik projektowania uniwersalnego. Szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku
Inne 10 listopada 2021

Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami do budynków i przestrzeni publicznych w Gdańsku to główny cel Poradnika projektowania uniwersalnego.

GAPS – sztuka w przestrzeni publicznej miasta Gdańska
Inne 29 października 2021

Projekt GAPS – Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka – zajmuje się sztuką w przestrzeni publicznej miasta Gdańska. Na stronie projektu, gaps.gda.pl, znajduje się mapa z obiektami artystycznymi ulokowanymi w Gdańsku.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu mobilności!
Inne 6 października 2021

Od 6 do 28 października 2021 roku w wylosowanych gospodarstwach domowych z południowych dzielnic Gdańska oraz gmin: Żukowo, Kolbudy i Pruszcz Gdański, ankieterzy zapytają mieszkańców o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu.

Strona 2 z 6