Pomoc dla osób z Ukrainy
Inne 25 lutego 2022

W związku z sytuacją w Ukrainie oraz licznymi pytaniami, zarówno ze strony uchodźców z Ukrainy, jak i mieszkańców Gdańska, uruchomiona została podstrona na portalu Gdańsk Pomaga ukraina.gdanskpomaga.pl. Na tej stronie przyjmowane są zgłoszenia od osób, które potrzebują pomocy, jak i od tych, które taką pomoc deklarują. Potrzebne jest wsparcie finansowe, rzeczowe, ale także pomoc psychologów oraz osób, które podjęłyby się tłumaczenia języka ukraińskiego.

Ilustracja przedstawia pozyskiwanie danych fotogrametrycznych; na zdjęciu widać miasto z lotu ptaka, nad nim leci samolot; kolorowe punkty i figury geometryczne obrazują zbieranie danych fotogrametrycznych
Inne 22 lutego 2022

Wiosną nad Gdańskiem pojawi się samolot, za pomocą którego zebrane zostaną dane przestrzenne dotyczące miasta. Dzięki temu uaktualniona zostanie ortofotomapa Gdańska, zdjęcia ukośne, skaning laserowy oraz model miasta 3D. To baza informacji o ukształtowaniu terenu i niezawodne narzędzie pracy dla urbanistów, ale także ciekawe źródło wiedzy o mieście dla mieszkańców.

Na pierwszym planie przezroczysta mapa a za nią ręka z długopisem wskazująca na mapę
Inne 14 lutego 2022

Biuro Rozwoju Gdańska w 2018 roku rozpoczęło proces wdrażania nowego narzędzia pracy – by działać efektywniej i podążać za widocznymi na horyzoncie zmianami. Dziś nowoczesne oprogramowanie to już chleb powszedni urbanistów opracowujących miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku.

Na nocnym zdjęciu widać podświetloną kładkę pieszo-rowerową; chodnik dla pieszych ułożony jest z kostek, droga rowerowa z asfaltu, widać na niej biały symbol roweru.
Inne 4 lutego 2022

Gdańsk zakończył właśnie zbieranie uwag i propozycji do aktualizacji Systemu Tras Rowerowych (STeR). Dzięki interaktywnej mapie – nowoczesnemu i łatwemu w obsłudze narzędziu – odzew mieszkańców był wyjątkowo duży.

Zdjęcie przedstawia skrzyżowanie ścieżek leśnych; jedna z nich idzie prosto, druga skręca w lewo; wokół rosną zielone drzewa i krzewy.
Inne 1 lutego 2022

Ulubione miejsce codziennej rekreacji? Las miejski! Tak odpowiada dziś większość mieszkańców europejskich miast. Historia lasów miejskich, czy jak mówimy dziś także – parków leśnych – jest długa. Takie miejsca są także w Gdańsku – niebawem pojawi się kolejne. Projekt planu zagospodarowania lasu przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym jest wyłożony do publicznego wglądu do 28 lutego br.

Nowa edycja STeR  - gdzie powstaną trasy rowerowe w Gdańsku?
Inne 20 grudnia 2021

Zapoznaj się z  projektem Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska na interaktywnej mapie i złóż swoje uwagi lub propozycje. Twój głos pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu sieci tras rowerowych.

Analiza aktywności i potencjału ludnościowego
Inne 1 grudnia 2021

Województwo Pomorskie, reprezentowane przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego we współpracy międzysamorządowej z Gminą Miasta Gdańska, Gminą Miasta Gdyni i Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, podjęło wspólne działania w celu rozpoznania możliwości i pozyskania danych typu „big data” z telefonii komórkowej a następnie ich analizy dla całego województwa pomorskiego oraz obszaru Trójmiasta wraz z otoczeniem.

Wypełnij ankietę i weź udział w warsztatach poświęconych zmianie Strategii Rozwoju Miasta
Inne 16 listopada 2021

Jakim miastem będzie Gdańsk? Co jest dla Was najważniejsze? Zapraszam Państwa do wyrażenia swojej opinii dotyczącej najważniejszych aspektów naszego rozwoju do 2030 roku. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie kilka minut. Wyniki wskażą nam, jakiego miasta gdańszczanki i gdańszczanie oczekują.

Poradnik projektowania uniwersalnego. Szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku
Inne 10 listopada 2021

Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami do budynków i przestrzeni publicznych w Gdańsku to główny cel Poradnika projektowania uniwersalnego.

Strona 3 z 7