Miasto po raz kolejny zostało wyróżnione tytułem Lidera zrównoważonego gospodarowania przestrzenią. Tym razem „za mądre, wszechstronne, trwające niezmiennie od wielu lat podejście do gospodarowania przestrzenią. Za dojrzałą i odpowiedzialną wizję rozwoju miasta wcielaną w życie i docenianą przez mieszkańców, inwestorów i turystów”.

14 listopada, podczas II Kongresu Polityki Miejskiej w Kielcach, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek odebrała przyznany Gdańskowi tytuł Lidera zrównoważonego gospodarowania przestrzenią. Konkurs jest organizowany przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Związek Miast Polskich. To już kolejny rok, kiedy Gdańsk został wyróżniony. 

- Rozwój miasta jest planowany w sposób zrównoważony, zarówno w aspekcie środowiskowym i ekonomicznym, jak również społecznym i przestrzennym. Niezwykle istotną rolę odgrywa zasada rozwoju miasta do wewnątrz, której konsekwentnie hołdujemy. Nie mniejszą wagę przywiązujemy do ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Cieszymy się, że wieloletnia praca gdańskich planistów jest doceniana – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju. 

Organizatorom konkursu zależy na wzmocnieniu profesjonalizmu i podnoszeniu kompetencji administracji w zakresie zarządzania przestrzenią miast, a także na kreowaniu pozytywnego wizerunku władz samorządowych. Podkreślają, iż „tegoroczna edycja konkursu pokazała, że mimo postępującej zapaści, w jakiej znajduje się od lat polskie planowanie przestrzenne oraz braku wyczekiwanych rozwiązań systemowych w tym zakresie, część włodarzy miast prowadzi mądrą i odpowiedzialną gospodarkę przestrzenną.” 

- Przy tej okazji chciałabym podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączają się w nasze prace. Mieszkańcy Gdańska współuczestniczą w tworzeniu planów miejscowych, biorą także udział w konsultacjach związanych z innymi opracowaniami urbanistycznymi czy projektami rewitalizacji. Wszystkie głosy są dla nas ważne i mają wpływ na jakość dokumentów, które powstają w Biurze Rozwoju Gdańska – dodaje Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.  

Celem konkursu jest identyfikacja i promocja miast dbających o zasadę zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu przestrzenią. Tematem przewodnim III edycji konkursu była „Wizja Miasta”, rozumiana jako pomysł na przestrzeń i sposób jego realizacji. Podczas oceny kandydatów kapituła szczególną uwagę przywiązywała do realizowanej wizji rozwoju przestrzennego miasta, działań promujących planowanie i zarządzanie przestrzenią z szerokim udziałem społeczeństwa, oszczędnego gospodarowania przestrzenią jako zasobem nieodnawialnym, ochrony i wykorzystania zabytkowych fragmentów miasta i rewitalizacji.

W pierwszej edycji konkursu (w 2014 roku) miasto otrzymało, podobnie jak obecnie, tytuł Lidera zrównoważonego gospodarowania przestrzenią w kategorii miast wojewódzkich. Kapituła doceniła wówczas Gdańsk „za aktywną i konsekwentną politykę przestrzenną, która w warunkach silnej konkurencji przyczynia się do rozwoju miasta metropolitalnego o racjonalnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i wyrazistym, indywidualnym charakterze”. W kolejnej edycji (w 2016 r.) Gdańskowi przyznano Grand Prix "za dbałość o rozwój i mądre gospodarowanie przestrzenią". W tym roku Gdańsk ponownie zwyciężył w kategorii miast wojewódzkich. Wśród laureatów III edycji konkursu znalazły się również: Gliwice, Świdnica, Radzionków i Stary Sącz.