CEL KONSULTACJI – wskazanie jednej wybranej przestrzeni lokalnej w obrębie swojej jednostki pomocniczej, która będzie przedmiotem dalszych analiz w ramach studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne – etap III. Celem studium jest  stworzenie katalogu przestrzeni lokalnych, który będzie zawierał wytyczne projektowe ułatwiające ich spójne zagospodarowanie. Niniejszy katalog ma służyć Radom Dzielnic oraz jednostkom miejskim do koordynacji działań w obrębie wybranych przestrzeni.

KRÓTKA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ZAŁĄCZONYCH MAP

MAPA nr 1 – PROPOZYCJE LOKALIZACJI PRZESTRZENI LOKALNYCH W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH MIASTA GDAŃSKA

Jest to mapa pokazująca propozycje lokalizacji przestrzeni lokalnych, które zostały wyznaczone na podstawie analiz urbanistycznych i wyników ankiety internetowej (edycja 2016 i 2017 roku). Na niej sprawdzamy nazwę jednostki pomocniczej, nr przestrzeni oraz rejon, w którym się znajduje. Numer jest potrzebny, aby w folderze MAPY nr 2 – INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA odnaleźć stosowną fotografię fragmentu wybranej przestrzeni. Litera w nazwie oznacza pierwszą literę dzielnicy urbanistycznej.

MAPY nr 2 – INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA PRZESTRZENI LOKALNYCH W DZIELNICACH URBANISTYCZNYCH GDAŃSKA

Są to mapy pokazujące propozycje lokalizacji przestrzeni lokalnych w dzielnicach urbanistycznych Gdańska.  Na tych mapach, posługując się wcześniej odnalezionym na mapie nr 1 numerem przestrzeni, można zobaczyć charakterystyczne zdjęcie fragmentu wybranej przestrzeni lokalnej oraz wyniki głosowania mieszkańców w ankiecie internetowej Gdańskie Przestrzenie Lokalne (edycja 2016 i 2017 r.).

 

W razie pytań oraz wyjaśnienia ewentualnych niejasności zapraszamy do kontaktu z projektantkami:

Agnieszka Rózga-Micewicz tel. (58) 308 44 90

Anna Fikus-Wójcik tel. (58) 308 44 35

Zespół Przestrzeni Publicznej i Krajobrazu