Na dostępnej na stronie Biura Rozwoju Gdańska interaktywnej mapie zostały dodane nowe lokalizacje. Są to miejsca w rejonie wejść do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, dla których opracowano koncepcje zagospodarowania rekreacyjnego. Informacje na temat postępu ich realizacji będą systematycznie aktualizowane.

Na początku czerwca br. Biuro Rozwoju Gdańska udostępniło mapę, na której zostały zaznaczone lokalizacje planowanych i realizowanych działań na obszarach rewitalizacji. Obecnie zostały na niej dodane także miejsca wskazane w Koncepcji zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Opracowanie zostało udostępnione na stronie internetowej BRG pod koniec 2015 r. a jego celem było zagospodarowanie i urządzenie wybranych wejść do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – stworzenie nowych miejsc rekreacji dla mieszkańców i jednocześnie ochrona lasów przed nadmierną penetracją.

Lokalizacje wejść wybrano podczas konsultacji społecznych. Podzielono je na trzy kategorie, zgodnie z zaproponowaną koncepcją wyposażenia:  wejścia z bogatą infrastrukturą rekreacyjno-sportową, podstawowym lub minimalnym wyposażeniem. Obok piętnastu wejść wskazano również przebieg trasy pieszej łączącej południowe fragmenty TPK w rejonie Kiełpinka z Doliną Radości w Oliwie. Na przygotowanej przez BRG mapie została zaznaczona lokalizacja każdego z tych miejsc wraz ze zdjęciami i informacjami dotyczącymi planowanego zagospodarowania. Dla pięciu wejść zostały już sporządzone projekty budowlane, które również są dostępne na stronie. Informacje będą systematycznie aktualizowane zgodnie z postępem prac związanych z ich realizacją. 

W kolejnych miesiącach na mapie zostaną zaznaczone lokalizacje związane z dwoma innymi opracowaniami urbanistycznymi sporządzonymi przez BRG: Gdańskimi Przestrzeniami Lokalnymi oraz Gdańską Polityką Wodną.

Mapa jest dostępna tutaj