Podczas LI sesji Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego Stogi rejon Pola Bitewnego na Półwyspie Westerplatte. 

Uchwała przedstawiona przez Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edytę Damszel-Turek spotkała się z akceptacją radnych. Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym obejmuje część półwyspu Westerplatte, na którym znajduje się park z kilkoma zabudowaniami historycznymi i Pomnikiem Obrońców Westerplatte Jest to część zagospodarowania Pola Bitewnego Westerplatte. Teren ten prawie w całości jest wpisany do rejestru zabytków i uznany za Pomnik Historii.

Ustalenia obecnie obowiązujących planów miejscowych wykluczają możliwość powstania nowej zabudowy na tym terenie. Tym samym uniemożliwiają budowę obiektów muzealnych i edukacyjnych. Celem sporządzenia planu jest wprowadzenie takich zapisów, które pozwolą na zachowanie zasobów środowiska kulturowego przy jednoczesnej poprawie dostępności do nich. Nastąpi to poprzez dopuszczenie możliwości realizacji obiektów muzealno-ekspozycyjnych (z niezbędnym zapleczem), które wpiszą się w kontekst historyczny otoczenia. Tego rodzaju realizacje będą mieć pozytywny wpływ na rozwój funkcji turystycznej, muzealnej i edukacyjnej na tym terenie.